• Ognioszczelne stacje transformatorowe
• Ognioszczelny kompensator mocy biernej
• Ognioszczelne rozdzielnice kopalniane
• Wyłączniki specjalne
• Lampy budowy przeciwwybuchowej
• Oprawy przemysłowe i oświetlenie LED
• Serwis dla górnictwa i energetyki

 

• Lokomotywy dołowe i powierzchniowe
• Kontenerowe stacje paliw
• Zgrzebłowe przenośniki węgla i żużla
• Klapy i przepustnice
• Zasuwy płytowe i prętowe
• Gięcie i wypalanie blach
• Serwis dla górnictwa i energetyki

 

• Styczniki próżniowe niskiego napięcia
• Styczniki próżniowe średniego napięcia
• Zestawy stycznikowe, przyciski sterownicze
• Retrofity wyłączników APU
• Retrofity styczników HSV 7
• Usługi laboratorium badawczego
• Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne